Start

I edycja Studiów Podyplomowych pt.

ZINTEGROWANE SYSTEMY AUTOMATYZACJI, STEROWANIA, ZARZĄDZANIA
I BEZPIECZEŃSTWA BUDYNKÓW

Organizacja studiów

Dwa semestry, 160 godzin dydaktycznych (zajęcia wykładowe, laboratoryjne, analiza praktycznych przypadków, prezentacja konkretnych rozwiązań technicznych)
zorganizowanych w 14 modułach tematycznych po 10 godzin
oraz spotkanie konsultacyjne (10 godzin) i prezentacja prac końcowych (10 godzin).

Termin zgłaszania deklaracji uczestnictwa: 30. wrzesień 2017 r.

Zajęcia odbywać się będą co tygodnie, w piątek (16.00-19.15) oraz sobotę (9.00-14.00) w salach wykładowych i laboratoriach AGH

Liczba punktów ECTS: 90

Rozpoczęcie i zgłoszenia

Termin rozpoczęcia: grudzień 2017 roku

Liczba miejsc: 20

Tryb zgłoszeń: według kolejności zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy
  • dyplom ukończenia studiów technicznych (uwierzytelniona kopia)

Koszt uczestnictwa

Wszystkie moduły studiów podyplomowych: 6000 PLN

Opłata obejmuje między innymi:

  • udział w zajęciach,
  • koszt materiałów wykładowych,
  • koszt świadectwa.